NÁVOD NA MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHOV M - www.MPG-STEEL.sk

Nákupný košík
Prihlásenie / Registrácia | M&P&G Steel, s.r.o.
Vyhľadávanie produktov | M&P&G Steel, s.r.o.
LOGO | M&P&G Steel, s.r.o.
FACEBOOK | M&P&G Steel, s.r.o.
INSTAGRAM | M&P&G Steel, s.r.o.
WHATSAPP | M&P&G Steel, s.r.o.
LOGO | M&P&G Steel, s.r.o.
FACEBOOK | M&P&G Steel, s.r.o.
INSTAGRAM | M&P&G Steel, s.r.o.
WHATSAPP | M&P&G Steel, s.r.o.
Vyhľadávanie produktov | M&P&G Steel, s.r.o.
Prihlásenie / Registrácia | M&P&G Steel, s.r.o.
Nákupný košík
Prejsť na obsah
NÁVOD NA MONTÁŽ  TRAPÉZOVÝCH PLECHOV M
Príprava na montáž krytiny

Pred samotnou montážou trapézovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do stredu žľabu.  Z dôvodu kondenzácie vzdušnej vlhkosti v jarných a v jesenných mesiacoch je potrebné použitie poistnej hydroizolácie – podstrešnej fólie. Pri zateplenom krove je použitie tejto fólie nevyhnutné. Poistnú hydroizoláciu je nutné vytiahnuť na odkvapové lemovanie pod fóliu. Na fóliu pribíjame kontralaty pozdĺž krokiev a až na ne samotné latovanie.  Žľabové háky montujeme na krokvy do požadovaného spádu smerom ku zvodom. Žľabové háky sa môžu  montovať aj na čelovú dosku. Strešné okná montujeme podľa montážneho návodu dodávaného ich výrobcom. Pred ukladaním jednotlivých pásov trapézového plechu je potrebné namontovať strešné doplnky ako sú napr. odkvapové lemovania, úžľabia a pod. Samotné pásy trapézu vyťahujeme na krov strechy po drevených latách prípadne hranoloch.Montovať začíname od pravého dolného pásu, ktorého spodná hrana musí byť rovnobežná s odkvapom. Ku konštrukcii ho prichytávame len niekoľkými skrutkami. Ďalej dokladáme panely vodorovne aj zvislo podľa kladacieho plánu. Po skontrolovaní pravidelnosti uloženia prvých troch kusov ich môžeme upevniť ku konštrukcii napevno. Plech sa skrutkuje do spodnej pásnice,  ktorá je v kontakte so strešnou latou. Chodenie po plechu je dovolené len v obuvi s mäkkou podrážkou. Našľapovať sa smie do údolia vlny v miestach podbitých latami. Ochranná fólia z výrobkov, resp. krytiny sa musí odstrániť ihneď po montáži. Na záver sa montuje záveterná lišta na krytinu a hrebenáč. Po montáži je nutné odstrániť všetky kovové triesky a piliny mäkkou kefou.

Kotvenie krytiny

Trapézový plech upevňujeme o konštrukciu pomocou samovrtných skrutiek o rozmeroch 4,8 x 35 mm, s podložkou zo špeciálnej gumy EPDM. Skrutky musíme doťahovať elektrickým skrutkovačom s plynulou reguláciou sily. Skrutka je spoľahlivo dotiahnutá vtedy, keď EPDM podložka „vylezie“ spod kovovej podložky. Priemerná spotreba skrutiek je 6 – 9 ks / m2. Skrutky umiestňujeme do údolia vlny tak, aby krytina tesne priliehala k strešnej late. Pri okrajoch strechy sa krytina musí kotviť hustejšie. Pri hrebeni je potrebné kotviť krytinu do každej spodnej vlny. Na spoje plech – plech sa používajú samovrtné skrutky o rozmeroch 4,8 x 20 mm.


Odvetranie strechy

Veľmi dôležité je kvalitné odvetranie strechy ako celku. Na hrebeni ponecháme medzeru medzi krytinou o šírke cca 11 cm, ktorú prekryjeme univerzálnym vetracím pásom. Strešný plášť je potom odvetrávaný cez otvory medzi hrebenáčom a krytinou. Hrebenáče sa ku krytine skrutkujú do každej druhej hornej vlny. Po ukotvení strešnej krytiny a hrebenáčov sa pristupuje k montáži ďalších doplnkov ako sú snehové zábrany, horné záveterné lišty a podobne. V priebehu montáže je nutné odstraňovať vznikajúce kovové piliny z povrchu plechu mäkkou kefkou.
Copyright 2004-2023 M&P&G Steel, s.r.o. ® Všetky práva vyhradené.
Copyright 2004-2023 M&P&G Steel, s.r.o. ®
Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah