Oceľový alebo liatinový kotol: Ktorý je pre Vás ten pravý ? - M&P&G Steel, s.r.o.

Nákupný košík
Prihlásenie / Registrácia | M&P&G Steel, s.r.o.
Vyhľadávanie produktov | M&P&G Steel, s.r.o.
LOGO | M&P&G Steel, s.r.o.
FACEBOOK | M&P&G Steel, s.r.o.
INSTAGRAM | M&P&G Steel, s.r.o.
WHATSAPP | M&P&G Steel, s.r.o.
LOGO | M&P&G Steel, s.r.o.
FACEBOOK | M&P&G Steel, s.r.o.
INSTAGRAM | M&P&G Steel, s.r.o.
WHATSAPP | M&P&G Steel, s.r.o.
Vyhľadávanie produktov | M&P&G Steel, s.r.o.
Prihlásenie / Registrácia | M&P&G Steel, s.r.o.
Nákupný košík
Prejsť na obsah
OCEĽOVÝ ALEBO LIATINOVÝ KOTOL: KTORÝ JE PRE VÁS TEN PRAVÝ ?
Toto je častá otázka, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď. Pokúsime sa Vám tu vysvetliť niekoľko rozdielov medzi týmito dvoma typmi kotlov.

Výber medzi oceľovým a liatinovým kotlom závisí od niekoľkých faktorov a žiadna z týchto možností nie je jednoznačne lepšia ako tá druhá. Oba typy kotlov majú svoje výhody a nevýhody, a váš výber by mal byť založený na vašich konkrétnych potrebách a okolnostiach.

Pri výbere ideálneho kotla na kúrenie je dôležité zvážiť vaše konkrétne potreby, rozpočet a miestne podmienky. Odborná konzultácia s odborníkom na kúrenie môže byť veľmi užitočná ako pri rozhodovaní sa medzi oceľovým a liatinovým kotlom, tak aj pri stanovení vhodnej veľkosti a výkonu kotla pre váš dom.

Materiál a odolnosť voči korózii

Ak žijete v oblasti s vysokou vlhkosťou, liatinový kotol môže byť lepšou voľbou, pretože má lepšiu odolnosť voči korózii v porovnaní s oceľovým kotlom.

Cena a rozpočet

Oceľové kotly sú obvykle lacnejšie ako liatinové kotly. Ak máte obmedzený rozpočet, môže byť oceľový kotol atraktívnejšou možnosťou.

Životnosť a trvanlivosť

Liatinové kotly majú tendenciu mať dlhšiu životnosť a môžu poskytovať spoľahlivú službu po dlhšiu dobu, ak sú správne udržiavané.


HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI OCEĽOVÝM A LIATINOVÝM KOTLOM
Materiál

Oceľové kotly sú vyrobené z ocele, zatiaľ čo liatinové kotly sú vyrobené z liatiny. Tento materiál je kľúčovým rozdielom medzi nimi.

Hmotnosť

Liatinové kotly sú ťažšie ako oceľové, čo môže ovplyvniť nároky na inštaláciu a manipuláciu s kotlom.

Odolnosť voči korózii

Oceľové kotly môžu byť náchylnejšie na koróziu v porovnaní s liatinovými kotlami. Preto sa musia častejšie udržiavať a chrániť pred koróziou.

Cena

Ako to už bolo spomenuté, tak oceľové kotly sú obvykle lacnejšie ako liatinové kotly.


VÝHODY A NEVÝHODY OCEĽOVÉHO KOTLA
Výhody

 • Nižšia cena nákupu
 • Rýchlejší ohrev a chladnutie telesa
 • Ľahší na manipuláciu a inštaláciu

Nevýhody

 • Menšia odolnosť voči korózii
 • Kratšia životnosť v porovnaní s liatinovými kotlami


VÝHODY A NEVÝHODY LIATINOVÉHO KOTLA
Výhody

 • Vysoká odolnosť voči korózii
 • Dlhá životnosť
 • Lepší výkon pri nízkych teplotách

Nevýhody

 • Vyššia cena nákupu.
 • Ťažší na manipuláciu a inštaláciu


ČASTÉ CHYBY PRI OBSLUHE OCEĽOVÉHO A LIATINOVÉHO KOTLA
 • Nepravidelná údržba a čistenie
 • Poruchy spaľovania alebo výskyt sadzí
 • Nesprávna regulácia teploty kotla
 • Nesprávna manipulácia s kúrením a príliš rýchle alebo pomalé spaľovanie paliva
 • Používanie nekvalitného paliva
 • Poruchy komponentov kotla, ako sú čerpadlá, ventily alebo termostaty
 • Teplotné straty v potrubí alebo radiátoroch
 • Nedodržiavanie bezpečnostných noriem a predpisov


PREDIMENZOVANÝ OCEĽOVÝ ALEBO LIATINOVÝ KOTOL
Ak je kotol "predimenzovaný," znamená to, že má väčší výkon alebo kapacitu, ako je potrebné pre efektívne kúrenie a ohrev vášho domu alebo iného miesta. To môže byť problém z niekoľkých dôvodov:

Nedostatočné spaľovanie

Keď je kotol príliš veľký na vykurovaný priestor, môže byť ťažké udržať optimálne podmienky pre spaľovanie. To znamená, že spaľovanie môže byť neúplné.

Nízka účinnosť

Ak je kotol príliš veľký, môže mať tendenciu pracovať na nižšej výkonnosti, čo znamená, že nebude dosahovať svoju optimálnu účinnosť. To môže viesť k plytvaniu palivom a vyšším prevádzkovým nákladom.

Nízka teplota spalín

Pri nedostatočnom spaľovaní môžu byť teploty spalín nižšie, čo môže spôsobiť kondenzáciu a tvorbu dechtu na stenách kotla a komínovej sústavy. Tento decht môže byť škodlivý pre kotol a môže tiež znížiť jeho účinnosť.

Zvýšené opotrebovanie

Kotol kvôli nadbytočnému výkonu môže zažívať väčšie záťaže a rýchlejšie opotrebovanie, čo môže viesť k drahším opravám a skracovaniu životnosti.

Preto je dôležité, aby bol kotol správne dimenzovaný pre konkrétny priestor a potreby. To obvykle zahrňuje výpočet teplotechnických parametrov, ako sú veľkosť miestnosti, izolácia, požadovaná teplota a iné faktory. Odborník na kúrenie by mal byť schopný pomôcť stanoviť správny výkon kotla pre vaše konkrétne podmienky, čo zabezpečí efektívne a hospodárne kúrenie.


SPRÁVNA A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA OCEĽOVÝCH A LIATINOVÝCH KOTLOV
Kontrola a čistenie spaľovacej komory

Pravidelná kontrola a čistenie spaľovacej komory je nevyhnutné, aby sa zabránilo hromadeniu sadzí a popola, čo môže ovplyvniť účinnosť kotla.

Čistenie popolníka

Popolník by mal byť pravidelne vyprázdňovaný a čistený. Popol môže byť korózny a ak sa hromadí v popolníku, môže to spôsobiť poškodenie kotla.

Kontrola a čistenie komína

Komín by mal byť pravidelne kontrolovaný a čistený, aby sa zabránilo hromadeniu dechtu a sadzí, čo môže spôsobiť požiar alebo iné problémy.

Kontrola tlaku a teploty

Pravidelná kontrola tlaku a teploty v systéme kúrenia je dôležitá pre bezpečné a efektívne fungovanie kotla.

Kontrola ventilov a čerpadiel

Ventily a čerpadlá by mali byť pravidelne kontrolované a prípadne servisované, aby sa zabezpečila ich správna funkcia.

Čistenie vnútorných a vonkajších povrchov

Vonkajšie aj vnútorné časti kotla by sa mali čistiť od prachu a nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon.

Kontrola na úniky

Pravidelná kontrola na úniky vody alebo paliva je dôležitá, aby sa predišlo zbytočným stratám a problémom so systémom.

Nasledovanie odporúčaní výrobcu

Vždy je dôležité dodržiavať odporúčania výrobcu ohľadom údržby a čistenia, pretože sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a typu kotla.


POTREBUJETE RADY PRI VOĽBE OCEĽOVÉHO ALEBO LIATINOVÉHO KOTLA ?
Ak po prečítaní nášho článku máte stále otázky alebo pocit neistoty, neváhajte nás kontaktovať. Náš technický expert je k dispozícii na telefónnom čísle 0911 676 921 a ochotne Vám pomôže ozrejmiť všetky nejasnosti. Vaša spokojnosť je pre nás prioritou.

S úctou,
Tím spoločnosti M&P&G Steel, s.r.o.


Záverečné ustanovenia k článku
Tento článok slúži výhradne na informačné účely a nezohľadňuje sa v ňom žiadna forma záväzných záruk, právnych záväzkov alebo kontraktuálnej povahy. Dôležité je, aby naši čitatelia boli plne informovaní o tom, že obsah uvedený v tomto článku predstavuje len všeobecné rady a odporúčania a nemal by byť bratý ako náhrada za odbornú konzultáciu alebo rady od skúsených odborníkov v danom obore.

Je dôležité poznamenať, že autori tohto článku neberú na seba žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním informácií uvedených v tomto článku, najmä pokiaľ ide o výber produktov alebo zásahy do majetku. V konečnom dôsledku nesie každý čitateľ individuálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia a mal by vyhľadať odborné poradenstvo, ak považuje za potrebné.

Mohlo by vás zaujímať
Liatinový kotol
Počet článkov: 4
Výkon: 20 kW
Vývod dymovodu: zadný
Priemer dymovodu: 170 (160) mm

Liatinové kotly na tuhé palivo sú obľúbenou voľbou pri vykurovaní mnohých domácností. Tieto kotly majú niekoľko výhod, ktoré ich robia atraktívnymi pre mnoho užívateľov.

Liatinové kotly majú vynikajúcu tepelnú výmenu, čo znamená, že veľká časť tepla vyrobeného spaľovaním paliva je efektívne prenášaná do systému vykurovania. To znamená nižšiu spotrebu paliva a znížené náklady na vykurovanie.

Liatinové kotly sú navrhnuté tak, aby zaisťovali efektívne spaľovanie tuhého paliva. Vďaka špeciálnym tvarom a konštrukcii spaľovacej komory dosahujú vysoké využitie energie obsiahnutej v palive. To znamená, že menej paliva je stratených pri spaľovaní a väčšie množstvo tepla je produkované.
1 000.00 € 1 130.00 €
Vložiť
Liatinový kotol
Počet článkov: 5
Výkon: 25 kW
Vývod dymovodu: zadný
Priemer dymovodu: 170 (160) mm

Liatinové kotly na tuhé palivo sú obľúbenou voľbou pri vykurovaní mnohých domácností. Tieto kotly majú niekoľko výhod, ktoré ich robia atraktívnymi pre mnoho užívateľov.

Liatinové kotly majú vynikajúcu tepelnú výmenu, čo znamená, že veľká časť tepla vyrobeného spaľovaním paliva je efektívne prenášaná do systému vykurovania. To znamená nižšiu spotrebu paliva a znížené náklady na vykurovanie.

Liatinové kotly sú navrhnuté tak, aby zaisťovali efektívne spaľovanie tuhého paliva. Vďaka špeciálnym tvarom a konštrukcii spaľovacej komory dosahujú vysoké využitie energie obsiahnutej v palive. To znamená, že menej paliva je stratených pri spaľovaní a väčšie množstvo tepla je produkované.
1 134.00 € 1 280.00 €
Vložiť
Liatinový kotol
Počet článkov: 6
Výkon: 30 kW
Vývod dymovodu: zadný
Priemer dymovodu: 170 (160) mm

Liatinové kotly na tuhé palivo sú obľúbenou voľbou pri vykurovaní mnohých domácností. Tieto kotly majú niekoľko výhod, ktoré ich robia atraktívnymi pre mnoho užívateľov.

Liatinové kotly majú vynikajúcu tepelnú výmenu, čo znamená, že veľká časť tepla vyrobeného spaľovaním paliva je efektívne prenášaná do systému vykurovania. To znamená nižšiu spotrebu paliva a znížené náklady na vykurovanie.

Liatinové kotly sú navrhnuté tak, aby zaisťovali efektívne spaľovanie tuhého paliva. Vďaka špeciálnym tvarom a konštrukcii spaľovacej komory dosahujú vysoké využitie energie obsiahnutej v palive. To znamená, že menej paliva je stratených pri spaľovaní a väčšie množstvo tepla je produkované.
1 278.00 € 1 430.00 €
Vložiť
Oceľový kotol
Výkon: 25 kW
Vývod dymovodu: horný
Priemer dymovodu: 150mm
Energetická účinnosť: A+

Oceľové kotly sú známe svojou vysokou odolnosťou a trvanlivosťou. Oceľ ako materiál je silný a je schopný vydržať vysoké teploty a tlaky, čo zabezpečuje dlhú životnosť kotla. Majú vysokú účinnosť spaľovania. To znamená, že väčšina energie obsiahnutej v palive je využitá na produkciu tepla, čo prispieva k efektívnemu využitiu paliva a znižuje náklady na vykurovanie.

Oceľové kotly majú vynikajúce vodivé vlastnosti, čo umožňuje rýchle ohrevné reakcie. To znamená, že kotol môže rýchlo zahriať vodu a poskytnúť potrebné teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tieto výhody robia oceľové kotly na tuhé palivo atraktívnou voľbou pre mnohých zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne vykurovacie riešenie.
1 050.00 €
Vložiť
Oceľový kotol
Výkon: 25 kW
Vývod dymovodu: zadný
Priemer dymovodu: 150mm
Energetická účinnosť: A+

Oceľové kotly sú známe svojou vysokou odolnosťou a trvanlivosťou. Oceľ ako materiál je silný a je schopný vydržať vysoké teploty a tlaky, čo zabezpečuje dlhú životnosť kotla. Majú vysokú účinnosť spaľovania. To znamená, že väčšina energie obsiahnutej v palive je využitá na produkciu tepla, čo prispieva k efektívnemu využitiu paliva a znižuje náklady na vykurovanie.

Oceľové kotly majú vynikajúce vodivé vlastnosti, čo umožňuje rýchle ohrevné reakcie. To znamená, že kotol môže rýchlo zahriať vodu a poskytnúť potrebné teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tieto výhody robia oceľové kotly na tuhé palivo atraktívnou voľbou pre mnohých zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne vykurovacie riešenie.
1 050.00 €
Vložiť
Oceľový kotol
Výkon: 35 kW
Vývod dymovodu: horný
Priemer dymovodu: 150mm
Energetická účinnosť: A+

Oceľové kotly sú známe svojou vysokou odolnosťou a trvanlivosťou. Oceľ ako materiál je silný a je schopný vydržať vysoké teploty a tlaky, čo zabezpečuje dlhú životnosť kotla. Majú vysokú účinnosť spaľovania. To znamená, že väčšina energie obsiahnutej v palive je využitá na produkciu tepla, čo prispieva k efektívnemu využitiu paliva a znižuje náklady na vykurovanie.

Oceľové kotly majú vynikajúce vodivé vlastnosti, čo umožňuje rýchle ohrevné reakcie. To znamená, že kotol môže rýchlo zahriať vodu a poskytnúť potrebné teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tieto výhody robia oceľové kotly na tuhé palivo atraktívnou voľbou pre mnohých zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne vykurovacie riešenie.
1 080.00 € 1 180.00 €
Vložiť
Oceľový kotol
Výkon: 35 kW
Vývod dymovodu: zadný
Priemer dymovodu: 150mm
Energetická účinnosť: A+

Oceľové kotly sú známe svojou vysokou odolnosťou a trvanlivosťou. Oceľ ako materiál je silný a je schopný vydržať vysoké teploty a tlaky, čo zabezpečuje dlhú životnosť kotla. Majú vysokú účinnosť spaľovania. To znamená, že väčšina energie obsiahnutej v palive je využitá na produkciu tepla, čo prispieva k efektívnemu využitiu paliva a znižuje náklady na vykurovanie.

Oceľové kotly majú vynikajúce vodivé vlastnosti, čo umožňuje rýchle ohrevné reakcie. To znamená, že kotol môže rýchlo zahriať vodu a poskytnúť potrebné teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tieto výhody robia oceľové kotly na tuhé palivo atraktívnou voľbou pre mnohých zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne vykurovacie riešenie.
1 080.00 € 1 180.00 €
Vložiť
Copyright 2004-2023 M&P&G Steel, s.r.o. ® Všetky práva vyhradené.
Copyright 2004-2023 M&P&G Steel, s.r.o. ®
Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah