Montáž polykarbonátových dosiek, návod, prospekty, polykarbonát - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADŇA

MONTÁŽ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK
Prípravné práce:
Polykarbonátové dosky skladujte v interiéri, v prípade vonkajšieho skladovania ich prikryte bielou PE fóliou. Uzavrite otvorené konce komôrok, aby nedochádzalo k vnikaniu prachu a nečistôt.
Platňa sa spracováva vrátane ochrannej fólie (po strhnutí fólie je doska citlivá na poškriabanie + dôjde ku vzniku dočasného elektrostatického náboja). Na fóliu uveďte požadované rozmery. Rezanie je možné vykonávať vhodnými nástrojmi, tj vysokootáčková píla (do 4500 ot. / min) s viaczubým kotúčom na plasty alebo nôž (dosky do hrúbky 10 mm). Odporúčame pracovať s vodiacou lištou.
Ak sa dosky upravujú v šírke, je najvhodnejšie, aby rez prebiehal max 3 mm od steny komôrky, pretože inak môže dôjsť k deformácii dosky pri uťahovaní hornej lišty a k riziku vzniku netesností.
Prípadné piliny vniknuté do komôrok možno ľahko odstrániť stlačeným vzduchom (kompresor, výfuková strana vysávača). Menšiu účinnosť má opatrné poklepanie otvorenou stranou dosky o zem. Pozor - všetky tieto operácie sa musia vykonávať s doskou, ktorá je stále opatrená ochrannou fóliou.
Sklon strechy musí byť min. 5o ( 90 mm/m ), aby bol zabezpečený odtok dažďovej vody a spoľahlivosť tesnenia vrátane samočistiaceho efektu dosiek dažďovou vodou.


Materiál konštrukcie môže byť drevo, oceľ a hliník. Farba konštrukcie so zreteľom na teplotnú stálosť polykarbonátu (-40 až +115 ° C) nemusí byť nevyhnutne svetlej farby. Pozdĺžne nosníky musia byť kvôli montáži široké min. 60 mm, priečne nosníky (môžu byť užšie) sú do konštrukcie doplnené z dôvodu zamedzenia prehýbaniu polykarbonátu pod váhou snehu.

Profil nosníkov so zreteľom na ich únosnosť a požadované zaťaženie konštrukcie konzultujte so statikom. Pozdĺžne aj priečne nosníky musia tvoriť rovinu tak, aby PC dosky boli položené po všetkých štyroch stranách!

Šírka PC dosiek je 2,1 m, dĺžka obvykle 6 alebo 7 m. Pri navrhovaní spodnej nosnej konštrukcie a vzdialenosti jednotlivých podpier odporúčame z tejto šírky vychádzať. Vyhnete sa tak zbytočnému odpadu. Na formátovanie dosiek sa kvôli kalkulácii nárezu opýtajte svojho predajcu.
Rešpektujte únosnosť dosiek voči snehu a vetru. Vzdialenosť A je pre rôzne hrúbky dosiek a predpokladané zaťaženie rôzna. Riaďte sa záťažovými grafmi pre jednotlivé hrúbky dosiek; orientačne: pre hrúbku 10 mm cca 2 m, pre hrúbku 16 mm cca 3 m.
Pri montáži prístrešku je možné polykarbonát na začiatku a konci cez nosnú konštrukciu presadiť (s ohľadom na hrúbku dosky max 100 mm), alebo zakončiť zároveň s nosnou konštrukciou. To je nutné vziať do úvahy už pri tvorbe spodnej nosnej konštrukcie a navrhovaní vzdialeností medzi jednotlivými nosníkmi.


Inštalácia
:
Je veľmi dôležité zaobstarať všetky kontaktné plochy nosnej konštrukcie spodnou tesniacou gumou kompatibilnou s polykarbonátovými doskami (dodáva sa v balení po 30 m, šírka 50 mm; hrúbka 3 mm, jednostranne samolepiaca).
Polykarbonátové dosky majú povrchovú úpravu proti UV žiareniu. Touto ochrannou vrstvou je bežne opatrená jedna strana dosky, ktorá je zreteľne označená na ochrannej fólii a musí byť inštalovaná vždy smerom von (proti slnku)!
Komôrkový polykarbonát vždy inštalujte komôrkami po smere toku vody. PC dosky sú pochôdzne len s použitím podloženia dosky, ktorá roznesie tlak.

Otvorené konce komôrok musia byť vhodným spôsobom chránené proti prenikaniu prachu a nečistôt. Kondenzácia vnútri komôrok je nevyhnutná. Rešpektujte min. doporučený sklon strechy a pravidlá pre uzatváranie komôrok: Hornú hranu utesniť ako najviac je možné (napr. zalepenie al páskou + ukončovací "U" profil) a dolnú hranu utesniť ako je nutné (stačí použiť iba ukončovac
í "U" profil). Al pásky sú dodávané v šírke 25 mm (pre silu dosky 4 až 10 mm) a 38 mm (pre silu dosky 16 až 25 mm), v baloch po 50 m.

Pri inštalácii je treba počítať s tepelnou rozťažnosťou dosiek (až 3 mm / m vo všetkých smeroch), preto je používaný systém beztmelového zasklievanie, tzn. upevňovanie dosiek k nosnej konštrukcii pomocou hliníkových prítlačných líšt s gumovým tesnením. Medzi jednotlivými doskami vynechávajte 20 mm dilatačnú medzeru, ktorú prekryte prítlačnou al-krycou lištou. Vzdialenosť medzi skrutkami by nemala byť väčšia ako 330 mm (lišta pri dodávke nie je predvŕtaná). Lišta je pre dotesnenie opatrená z oboch strán gumovým tesnením (na 1 bm krycie lišty počítajte 2 bm tesnenia). Hliníkové prítlačn
é lišty je možné používať buď iba v mieste spoja, alebo na každý zvislý nosník. Nespájajte komôrkové PC dosky lepením. Hliníkové krycie lišty je možné doplniť z pohľadovej strany plastovou krytkou.

Polykarbonát je nutné k nosnej konštrukcii priskrutkovať, aby napríklad vplyvom dilatácie a pohybu po konštrukcii dosky neschádzal nadol. Uprostred dosiek a na začiatku a konci prístrešku je možné používať al-kryciu lištu, alebo ako náhradu pripevňovacieho prvku možno použiť prítlačný terčík s nylonovou podložkou, silikónové či iné podložky (max. vzdialenosť 500 mm). Kvôli zaťaženie vetrom odporúčame min. priemer 50 mm.
Ak inštalujete dosky široké len cez 1 pole, je vhodné zabezpečiť posun smerom nadol napr. oceľovým L.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky